Kontaktirajte nas

Last updated: Jul 17, 2021

Poštovani kupče,

Ovdje imate priliku nas da pošaljemo poruku.

Napominjemo radno vrijeme od subote do četvrtka između 9 i 20 sati i u petak između 11 i 20 sati.

Službeni broj turističke dozvole: 2544 - Ahmed Kamel mobitel: 0020100083573 - Email
res @ book -tour-egypt.com

Kontakt putem e-pošte:

info@book-tour-egypt.com ili res@book-tour-egypt.com< br>